Het rekenmodel de Bibliotheek op School (basisonderwijs) - Henk Pilon en Gerard Meijer

29 mei 2015, van 15:00 tot 16:00 | De Weijer Boxmeer

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Met welke kosten moeten bibliotheek, scholen en gemeenten rekening houden op het moment dat zij een Bibliotheek op School (BoS) willen invoeren?

Met behulp van generieke rekenmodellen die inhoudelijk aan de laatste stand van zaken zijn aangepast, kan eenvoudig en snel in kaart worden gebracht wat een BoS kost. Door de invoer van allerlei variabelen en variëteiten wordt beter dan ooit duidelijk wie wat waarvoor betaalt.

De projectmatige aanpak van de implementatie van dBos en de voorwaarden om dBos succesvol in je bedrijfsvoering te integreren komen ook aan bod.

Henk Pilon is secretaris Raad van Toezicht bij Biblionet Groningen. Daarnaast is hij adviseur de Bibliotheek op school (vooral v.w.b. financiële en juridische aspecten en landelijke contacten) bij Stichting Samenwerkende PSO’s Nederland (SPN). Als projectcoördinator is Henk betrokken bij het landelijk project de Bibliotheek op school in krimpregio’s, ‘Lezen is leuk’ bij Stichting Lezen en Stichting Kinderpostzegels.