Werken bij BiblioPlus

Regiokaart BiblioPlus

BiblioPlus is de bibliotheekorganisatie voor de inwoners van het Land van Cuijk en Maasduinen. De organisatie telt 35 vaste en meer dan 150 vrijwillige medewerkers. BiblioPlus heeft vestigingen in Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Anthonis en zorgt voor het bibliotheekwerk op 67 basisscholen in het werkgebied. Het hoofdkantoor is gevestigd in Boxmeer.

Vacatures

Voor de Bibliotheek Bergen zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Voor de uitleen en voor het opzetten en uitvoeren van activiteiten in de bibliotheek.


Onze visie en missie

In het Land van Cuijk en Maasduinen zijn wij de regionale en plaatselijke portal tot kennis. We bieden inspiratie, prikkelen de verbeelding en helpen mensen, van jong tot oud, zich te ontwikkelen.

De bibliotheek van nu is veel meer dan een uitleenpunt van boeken. Wij groeien de komende jaren toe naar hét lokale knooppunt op het gebied van lezen, leren en informeren.
Ons leidmotief: kennis is kracht!

Samen met veel partners en vrijwilligers is het onze missie dat iedereen volwaardig mee kan doen in onze participatiesamenleving. We zetten in op educatie van kwetsbare doelgroepen, helpen bij het duiden van informatiestromen en we stimuleren kennisdeling en co-creatie. De bibliotheek vormt hierbij een podium voor kennispartners en lokale initiateven.