Flitspanelonderzoek ‘Belastingspreekuren'

In maart en april hebben leden en niet-leden binnen onze bibliotheken hulp gekregen bij hun belastingaangifte. In de bibliotheken werden computers beschikbaar gesteld voor de online aangifte en in samenwerking met verschillende maatschappelijke partners werden spreekuren georganiseerd.

In maart hebben we het Biebpanel met een flitspeiling naar deze dienst gevraagd.

Wil jij ook jouw mening geven en de bibliotheek verder helpen? Ga dan naar www.biebpanel.nl en meld je aan. 

De conclusies

1. Kennis aanbod belastingspreekuren
24% van de deelnemers aan het Biebpanel was op de hoogte van deze dienst. Dit zijn er meer dan bij andere bibliotheken in Nederland.

2. Passend bij de Bibliotheek
57% van de Paneleden vindt hulp bij belastingaangifte passen bij de dienstverlening van de Bibliotheek. In de open vraag zien we een aantal keer terugkomen dat Panelleden hulp bij belastingaangifte door de bibliotheek wat ver vinden gaan, maar dat ze het geven van informatie hierover wel passend vinden.
Ook hulp bij andere overheidszaken past volgens een deel van de panelleden (37%) bij de Bibliotheek, maar wel minder dan hulp bij belastingaangifte. Als gevraagd wordt bij welke andere gemeente- of overheidszaken de bibliotheek hulp kan bieden, dan gaat dit vooral om ondersteuning bij het invullen van verschillende formulieren zoals het aanvragen van subsidies, toeslagen, uitkeringen en dergelijke.

3. Gebruik belastingspreekuren 
74% van de Biebpanelleden zou een buurman of buurvrouw die moeite heeft om de belastingaangifte in te vullen, wijzen op de Bibliotheek. Onder de panelleden is de interesse om zelf gebruik te maken van de belastingspreekuren minder hoog.

4. Bekendheid campagne 
Hoe zichtbaar is de campagne ter ondersteuning van de dienstverlening op het gebied de e-overheid geweest?
11% heeft één van de getoonde posters of vergelijkbare posters gezien in de Bibliotheek. Frequente bezoekers geven vaker aan iets gezien te hebben dan minder frequente bezoekers. In de open vraag aan het einde van de vragenlijst zien we naar voren komen dat panelleden die de Bibliotheek in de afgelopen weken niet hebben bezocht daarom de posters niet hebben kunnen zien. Ook geven enkele panelleden aan dat ze met een gericht doel naar de bibliotheek komen en daarom geen oog hebben voor dergelijke uitingen. 

Voor herhaling vatbaar!

Ook volgend jaar zal BiblioPlus de mogelijkheid bieden van hulp bij belastingaangifte. De resultaten van dit onderzoek gebruiken we om deze dienst verder te verbeteren. Ook de ideeën, vragen en suggesties die in dit de open antwoorden zijn gegeven worden gebruikt.

Start met Digisterker
Panelleden geven aan het fijn te vinden wanneer zij geholpen zouden worden bij het aanvragen van vergunningen, toeslagen, afspraak maken bij de gemeente, DigiD aanvragen en digitaal wegwijs worden. 

BiblioPlus start na de zomer met het aanbieden van de cursus Digisterker. Mensen die de eerste stappen willen zetten in het gebruik van de computer kunnen deelnemen aan de cursus Klik&Tik in Cuijk en Boxmeer of gebruik maken van de inloopspreekuren en workshops/cursussen van de bibliotheek en (digitale) partners zoals het DOSC in Cuijk en het SWOGB in Boxmeer.

Taalhuis in oprichting
De uitleg van formulieren en helpen met brieven schrijven komt terug in het Taalhuis. In samenwerking met maatschappelijke partners gaan we hiervoor spreekuren organiseren. Het Taalhuis is in oprichting in Bergen en Gennep.