Onderzoek ‘Medewerkers van de Bibliotheek’

In de ‘infographic’ staan de resultaten van het BiebPanel-onderzoek over de ervaringen van onze panelleden met ‘Medewerkers van de Bibliotheek’.

Dit onderzoek vond plaats in november/december 2016. 271 panelleden (maar liefst 73% van het BiebPanel!) deden mee aan dit onderzoek. Het onderzoek geeft inzicht over de tevredenheid en de wensen van BiebPanelleden ten aanzien van de service van medewerkers en vrijwilligers van de Bibliotheek. Wat gaat er goed en wat zijn eventuele verbeterpunten als het gaat om de medewerkers en vrijwilligers?

Wil jij ook jouw mening geven en de bibliotheek verder helpen? Ga dan naar www.biebpanel.nl en meld je aan. 

De conclusies

1. Vaak contact met medewerkers, leden best vaak positief verrast door de medewerkers
Negen op de tien panelleden heeft weleens contact met medewerkers tijdens hun bibliotheekbezoek. Dit gaat dan vooral over de vindbaarheid van materialen en om een gezellig praatje te maken.

Bijna de helft van de leden kan spontaan een moment noemen waarop ze positief verrast werden door medewerkers. Het gaat dan vaak om het spontaan aanbieden van hulp vanuit de medewerkers, bijvoorbeeld bij het zoeken van materialen of het geven van leestips of ander advies.

Vriendelijkheid, deskundigheid en het meedenken met de klant zijn aspecten die de meeste invloed hebben op de algemene tevredenheid over de medewerkers. Leden van BiblioPlus zijn hier ook positief over. Over de vriendelijkheid nog wat meer dan gemiddeld, over de deskundigheid iets minder.    

2. Hoge tevredenheid over medewerkers
Vrijwel alle leden zijn (zeer) tevreden over de medewerkers. Men is vooral positief over de vriendelijkheid, communicatieve vaardigheden en het enthousiasme van medewerkers. Over de digitale vaardigheden en deskundigheid is men iets minder tevreden dan in het totale Panel. Leden zijn het minst tevreden over medewerkers wanneer het gaat om zelf het initiatief nemen om de bezoekers te helpen.

Hoe typeren leden de ‘ideale’ bibliotheekmedewerker? De meest genoemde kernwoorden zijn: vriendelijk, deskundig en behulpzaam. Leden vinden in hoge mate dat hun eigen bibliotheekmedewerkers aan deze kernwoorden voldoen.

3. Leden hechten veel belang aan aanwezigheid medewerkers
Leden van BiblioPlus vinden het nog belangrijker dan gemiddeld dat er altijd een medewerker aanwezig is in de Bibliotheek. Vier op de tien leden van BiblioPlus vinden het geen goed idee dat er niet altijd een medewerker aanwezig is in de Bibliotheek, ook al heeft de Bibliotheek daardoor wel ruimere openingstijden. Een derde is wel positief over dit idee. Het merendeel van de leden (en meer dan in het totale Panel) vindt het aantal beschikbare medewerkers in de Bibliotheek precies goed.

4. Positief over onbemande uren
In de BiebPanelbibliotheken die onbemande uren hebben, zijn leden hier vaak positief over: zes op de tien leden in het totale BiebPanel zijn (zeer) tevreden over de onbemande uren van hun Bibliotheek. Slechts 8% is negatief, de rest is neutraal.

Wat doet BiblioPlus met de uitkomsten van dit onderzoek?

BiblioPlus is als Bibliotheek in het Land van Cuijk en Maasduinen volop in ontwikkeling. In het succesvol omvormen van uitleenbibliotheek tot brede maatschappelijke kenniskeuken speelt de klantgerichtheid en deskundigheid van onze medewerkers een belangrijke rol. De uitkomsten van het biebpanel-onderzoek geven ons een waardevolle foto van de nu-situatie. We zijn blij met de positieve waardering en zien dat we op het vlak van adviesvaardigheden, productkennis en proactief handelen nog stappen moeten maken.

De klantadviseurs van BiblioPlus (de betaalde medewerkers in de bibliotheken) doorlopen gedurende 2017 een trainingstraject gericht op de genoemde ontwikkelgebieden. Hierdoor wordt de basiskennis van onze medewerkers vergroot en krijgen ze de kans om zich op specifieke thema’s te specialiseren. Gedurende het jaar zullen klanten merken dat er voor veel gestelde vragen, over bijvoorbeeld e-readers, specifieke spreekuren komen.

Naast dat we de deskundigheid van onze medewerkers versterken, zetten we ook actief in op het ‘ontginnen’ van de kennis in een lokale gemeenschap. Dit betekent dat we mensen met een stuk specialistische kennis opzoeken en stimuleren om deze kennis via het biebpodium actief te delen met anderen. In onze kenniskeukens bereiden we hierdoor niet alleen vóór maar ook steeds vaker samen mét onze klanten verrassende informatieve gerechten.