Netwerk Positieve Gezondheid en BiblioPlus slaan handen ineen

Gepubliceerd op: 15 september 2017 08:45

Vanaf september kunnen inwoners van het Land van Cuijk en Maasduinen in de Bibliotheek kennismaken met ‘Positieve Gezondheid’. Deze nieuwe stroming binnen de gezondheidszorg, in 2012 geïntroduceerd door arts-onderzoeker Machteld Huber, wint landelijk snel aan populariteit. Naast een introductieworkshop in de Bibliotheken ontwikkelen de partners binnen het netwerk Positieve Gezondheid de komende maanden een uitgebreider programma. Positieve gezondheid gaat uit van meer zelfregie en preventieve zorg en kan mede een antwoord vormen op uitdagingen waar de zorgsector en de samenleving als geheel voor staat.

Inleidende workshop: de Rode Draad

Huber onderscheidt in haar concept zes dimensies van gezondheid. Tijdens de introductieworkshop krijgen deelnemers een beter beeld bij de inhoud van Positieve gezondheid. Het programma is interessant voor iedereen: burgers, ondernemers, mantelzorgers, patiënten, clienten en zorgverleners. Het komende half jaar wordt de workshop in de Bibliotheken aangeboden in Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill & Sint Hubert en Sint Anthonis. De start is op 26 september in Bibliotheek Gennep. Deelname aan de introductieworkshop is gratis.

Samenwerken

Tijdens het jublileumcongres van Zorggroep Syntein hebben deelnemers van het Netwerk Positieve Gezondheid, waaronder BiblioPlus, en bestuurders van het Platform Mooi Maasvallei, zich verbonden aan het Nationaal Programma Preventie “Alles is Gezondheid” door middel van het ondertekenen van een Pledge. Dit is een belofte om de doelstelling na te streven dat in 2020 alle organisaties, professionals en inwoners van de Noordelijke Maasvallei vanuit het concept Positieve Gezondheid werken. BiblioPlus neemt nu het initiatief om samen met diverse partners als Syntein, Pantein en Sociom concreet invulling te geven aan deze belofte. Netwerkregisseur Janneke van den Berg van Syntein zegt hierover: “Mensen kennis laten maken met het gedachtegoed van Positieve gezondheid is een hele belangrijke eerste stap. Immers als we allemaal dezelfde taal spreken is werken aan gezondheid zoveel makkelijker. En dit is relevant voor ons allemaal, bij de verschillende rollen die we in ons leven kunnen hebben, bijvoorbeeld als burger of professional in de zorg.”

Gezondheid als basisvaardigheid

BiblioPlus directeur Cyril Crutz ziet in dit initiatief een mooie, concrete doorvertaling van de nieuwe koers van de Bibliotheek. “De Bibliotheek wordt steeds meer een knooppunt voor kennisdeling en voorlichting”, aldus Crutz. “Alles begint natuurlijk bij taal, maar we weten dat andere basisvaardigheden zoals gezondheids-, reken- en digitale vaardigheden sterk verband met elkaar houden. Uiteindelijk willen we dat iedereen aangehaakt blijft in onze samenleving, die steeds complexer wordt en waar je steeds meer zelf moet regelen. BiblioPlus zoekt daarom de verbinding met maatschappelijke partners om onder het dak van de Bibliotheek samen te werken”.