Abonnementen voor instellingen

Voor instellingen zoals scholen, kinderopvang en verzorgingshuizen heeft BiblioPlus speciale abonnementen. Een instellingsabonnement is alleen af te sluiten in de Bibliotheek.

Normaal instellingsabonnement

Voor:

 • Voorschoolse instellingen (peuterspeelzalen, kinderdagverblijven)
 • Buitenschoolse opvang / tussenschoolse opvang
 • Scholen (PO en VO)
 • Verzorgingshuizen
 • Woongroepen

Wat:

 • maximaal 15 materialen
 • 6 weken uitleentermijn
 • Gratis voor scholen die meedoen aan de Bibliotheek op School, de groepspassen (normaal € 3,00) zijn dan ook gratis.

Prijs 2020: € 50

Prijs 2021: € 53

Groot instellingsabonnement

Voor:

 • Voorschoolse instellingen (peuterspeelzalen, kinderdagverblijven)
 • Scholen (PO en VO)
 • Verzorgingshuizen
 • Woongroepen

Wat:

 • maximaal 50 materialen
 • 26 weken uitleentermijn

Prijs 2020: € 112

Prijs 2021: € 115