Lezen in tijden van schoolsluiting

26-03-2020 - Als BiblioPlus denken we graag mee hoe we alle kinderen ook in tijden van deze schoolsluiting kunnen blijven ondersteunen. Wij zijn ervan overtuigd dat het lezen van boeken in deze ongewone tijden kan bijdragen aan een zinvolle dagbesteding en de nodige ontspanning. Hierbij mogelijkheden om kinderen thuis te ondersteunen op het gebied van leesonderwijs.

Voor het vasthouden en stimuleren van lezen, hebben we de volgende adviezen:

  • NIEUW - KinderboekenQuiz - Doe met je klas mee aan de KinderboekenQuiz online. Iedere maandag komen er nieuwe vragen online. We starten op 6 april. Kijk maar alvast op onze Quizpagina. Wil je met je hele klas meedoen en de opdracht op de weektaak plaatsen? SStuur even een mailtje naar Joris via j.vandemeulenhof@biblioplus.nl met de naam van je school, groep en het leerlingenaantal van je groep. Gedurende de quiz kun je in contact met ons blijven over de vorderingen van je leerlingen. Ook na de online start op 6 april is het nog mogelijk om mee te doen.
  • Geef kinderen en ouders boeken uit de BOS mee: Zoals altijd mogen alle kinderen boeken uit de schoolbibliotheek mee naar huis nemen. Iedere schoolbibliotheek heeft genoeg boeken om ieder kind tot ongeveer vijf boeken mee te laten nemen. De ouders en kinderen mogen de boeken thuis houden zolang alle scholen gesloten blijven onafhankelijk van de duur van deze periode. Bel 06-588 457 83 voor directe ondersteuning bij het gebruik van het uitleensysteem.
  • E-book lezen: Jeugdleden kunnen als lid van de bibliotheek gratis alle digitaal beschikbare jeugdboeken lezen.
  • De Luisterbieb app: Adviseer ouders om de gratis app LuisterBieb op hun tablet of smartphone installeren en laat de kinderen naar boeken luisteren. Tot en met 6 april is er nu een extra selectie van mooie jeugdluisterboeken toegevoegd.
  • Youtube kanaal de schoolschrijver: Hier zijn diverse lees- en schrijftips te vinden voor leerkrachten.
  • Estafette thuislessen: De methode Estafette heeft gratis lessen online gezet, zodat het leesonderwijs thuis door kan gaan.

Voor thuislessen digitale geletterheid

  • Digidoener thuisopdrachten van FutureNL: Uitdagende opdrachten uitgesplitst per bouw. Download de pdf en stuur die naar je leerlingen. Voor de bovenbouw is er zelfs iedere dag om 10 uur een nieuwe opdracht beschikbaar!

Voor thuisondersteuning voor alle vakken hebben we de volgende twee adviezen:

  • Junior Einstein: Met Junior Einstein kun je online oefenen voor alle vakken van de basisschool. Scholen kunnen i.v.m. Corona gratis en vrijblijvend van het pakket gebruik maken. Als school kun je de vorderingen van de leerlingen online inzien. Hiervoor dien je hier een schoolaccount aan te maken. Vervolgens kun je de leerlingaccounts toevoegen.
  • Gynzy Kids: Een online oefenprogramma voor basisschoolleerlingen, waar je o.a. kunt oefenen met rekenen, spelling en woordenschat. Ook zonder inlog kun je aan de slag. Vorderingen worden dan niet bijgehouden maar de kinderen kunnen vanuit huis wel werken aan alle leergebieden.

Meer informatie over het landelijk aanbod voor het onderwijs vanuit de bibliotheek.