De Bibliotheek op School

De Bibliotheek op School is bestemd voor kinderen van 0-12 jaar, ouders, leerkrachten, pedagogische medewerkers van peuterspeelzalen, kinderopvang en BSO. Een rijke leesomgeving in de nabijheid van kinderen en de hulp van volwassenen is dé manier om kinderen te stimuleren tot lezen. Met de Bibliotheek op School brengt BiblioPlus een actuele collectie in de dagelijkse omgeving van kinderen. Daarbij biedt BiblioPlus programma’s voor leesbevordering en expertise aan om het leesplezier en de leesprestaties van kinderen te stimuleren. Aan elke basisschool is een leesconsulent verbonden.

Nieuwsbrief BiblioTweets

Bekijk de belangrijkste nieuwsbrieven voor leerkrachten van het basisonderwijs: 

 

 

Meer informatie over het landelijk aanbod voor het onderwijs vanuit de bibliotheek.