Bibliotheek Grave blijft!

Gepubliceerd op: 28 september 2016 09:00

Uittrekselbank

Dinsdag 27 september heeft de gemeenteraad van Grave besloten om niet extra te bezuinigen op de Bibliotheek. Dit betekent dat de gemeente 175.000 euro gaat betalen voor de Bibliotheek in plaats van de geplande teruggang van 300.000 naar 100.000 euro.

Goed nieuws voor de inwoners van de gemeente Grave! Dit betekent dat BiblioPlus het huidige dienstverleningsniveau grotendeels in de huidige vorm kan blijven aanbieden.

De Bibliotheek zal zich de komende jaren nog meer in zetten op een verbreding van functies in samenwerking met maatschappelijke partners. De Bibliotheek wordt een â€˜lees-, leer- en informatieknooppunt’. Daarnaast wordt als uitgangspunt gehanteerd dat het Graafsch Historisch Informatief Educatief Centrum (GHIEC) wordt gehuisvest in de bibliotheek en wordt benut voor voorlichting, documentatie en educatie in het teken van Historisch Grave. Verder zullen met vrijwilligers, dorpsraden en gemeenschapsaccommodaties gesprekken worden aangegaan over de realisatie van de buurtbibliotheken cq leespunten in de drie kerkdorpen Gassel, Velp en Escharen.