KinderManifest

Gepubliceerd op: 17 mei 2016 09:00

Uittrekselbank

Politici moeten meer rekening houden met de wensen, rechten en meningen van kinderen. Dat blijkt uit representatief onderzoek van de Nederlandse bibliotheken in samenwerking met onderzoeksinstituut Qrius en de Kindercorrespondent. De resultaten van het onderzoek zijn vertaald naar het KinderManifest.

Bekijk het KinderManifest

Twee kinderen van de Nederlandse Kinderjury, Amira en Benjamin, hebben het KinderManifest aangeboden tijdens een interview dat zij met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hadden. Hij beloofde de bevindingen van de kinderen mee te nemen bij de besprekingen met de Europese collega's en de ondertekening van 'The Pact of Amsterdam'. 

Wat vinden kinderen belangrijk?

'Gezond en gelukkig zijn', 'vrienden' en 'familie' zijn voor kinderen het belangrijkst. Geld verdienen scoort heel erg laag. Kinderen vinden het belangrijk om mee te denken en mee te praten. Ruim 85% van de kinderen vindt dat volwassenen meer rekening met kinderen moeten houden. En kinderen vinden het belangrijk dat iedereen gelijke kansen heeft. Ongeacht afkomst, huidskleur of geloof. En ze vinden het belangrijk dat mensen goed voor elkaar maar ook voor het milieu en de aarde zorgen. Kinderen willen heel erg graag zichzelf kunnen zijn. Ze willen wonen in een fijne buurt. En ze willen heel erg graag dat kinderen in alle landen veilig kunnen leven. Scholen, ouders en politici zouden daar meer aandacht aan moeten besteden. Kinderen geven zichzelf een 8,1 als het gaat om hoe gelukkig ze zijn!