COA en de Bibliotheek gaan samenwerken in taalontwikkeling

Gepubliceerd op: 2 september 2016 09:00

Vanaf dit najaar gaat de Bibliotheek in Grave actief ondersteunen bij de integratie en taalvaardigheid van nieuwkomers. Het COA en de Bibliotheek slaan de handen hiervoor ineen, om de bewoners van het vernieuwde AZC regelmatig in de Bibliotheek te ontvangen.

Krachten bundelen buiten de poort

Locatiemanager Sander Swiers van COA geeft met deze samenwerking invulling aan zijn wens om meer activiteiten voor de bewoners van het AZC buiten de poorten van het centrum te realiseren. Voor de Bibliotheek is dit een concrete uitwerking van de nieuwe koers. “De Bibliotheek verandert naar een lokaal knooppunt waar mensen rondom de thema’s lezen, leren en informeren samen komen en kennis delen”, aldus Cyril Crutz, directeur van bibliotheekorganisatie BiblioPlus. “Deze samenwerking is een mooi voorbeeld van elkaar opzoeken en aanvullen vanuit je eigen kracht”.

Drie projecten

Om de samenwerking concreet vorm te geven starten beide partijen de komende maanden drie projecten. Taalkit DUTCH is via bibliotheken in heel Nederland beschikbaar voor asielzoekers en vrijwilligers. Deze Taalkit biedt structuur en ondersteuning aan vrijwilligers die lesgeven aan vluchtelingen die nog geen status hebben.

Nieuwkomers die de taal al beter beheersen kunnen zich aanmelden voor een speciale leesclub, waar ze samen met andere nieuwkomers, taalmaatjes en bewoners vanuit Grave, met elkaar in gesprek gaan over een inhoudelijk artikel. Deze leesclub heeft als doel om te oefenen met taal en uit te wisselen hoe je vanuit een cultuur tegen het nieuws aankijkt.

Het project ‘De Bibliotheek verbindt: nieuw in Nederland’ is gericht op mensen met een verblijfsstatus. Het is een serie themabijeenkomsten waar zowel ontmoeting als de bibliotheekcollectie centraal staat. Projectleider Carin Hoppenbrouwers van BiblioPlus licht toe: “We zullen aandacht besteden aan zaken waarop in het reguliere integratietraject minder de nadruk ligt. In het reguliere traject gaat het vooral om praktische zaken, terwijl wij ons in de bijeenkomsten meer zullen richten op cultuur, participatie en zelfredzaamheid. We gebruiken hiervoor onze boekencollectie als inspiratie en richten ons hiermee op de persoonlijke ontwikkeling van de nieuwkomers”.
 

Voor alle projecten wordt steeds een verbinding gemaakt tussen de taalvrijwilligers van het AZC, vrijwilligers van de Bibliotheek, welzijnsorganisaties en geïnteresseerden vanuit de lokale gemeenschap. Wilt u bij een van deze projecten betrokken raken, loop dan zeker even binnen in de Bibliotheek aan de Trompetterstraat.