Onderzoek Toekomst van de Bibliotheek

In de ‘infographic’ staan de resultaten van het BiebPanel-onderzoek over de ‘Toekomst van de Bibliotheek. Dit onderzoek vond plaats in oktober/november 2016. Met dit onderzoek wordt inzicht gegeven in het beeld en de wensen van BiebPanelleden ten aanzien van de Bibliotheek in de toekomst. Wat moet de Bibliotheek bieden, welke bibliotheekconcepten spreken aan en op welke manier willen leden zelf actief zijn in de Bibliotheek?

Het onderzoek is verricht onder biebpanelleden van BiblioPlus. De respons (275 deelnemers) was met 81% een flink stuk hoger dan het landelijk gemiddelde van 50%. In totaal namen 14.675 mensen deel aan het onderzoek.
Wil jij ook jouw mening geven en de bibliotheek verder helpen? Ga dan naar www.biebpanel.nl en meld je aan. 

Drie belangrijke conclusies

1. Bibliotheekconcepten ‘lezen & informatie’ en ‘persoonlijke ontwikkeling’ favoriet
In welke richting zien de panelleden hun bibliotheek zich de komende jaren graag ontwikkelen? De bibliotheekfuncties die de panelleden het meest aanspreken zijn concepten die focussen op ‘lezen & informatie’ (98%) en op ‘persoonlijke ontwikkeling’ (85%).

Andere goed scorende functies voor de bibliotheek zijn:

  • ‘jeugd en onderwijs’ (76%)
  • ‘ontmoeting en verblijf’ (73%)
  • ‘participatie en zelfredzaamheid’ (65%)

Maar ook voor de nieuwere bibliotheekconcepten als ‘digitale communityvorming’ (53%) en ‘wetenschap & techniek’ (40%) is bij de panelleden van BiblioPlus meer interesse dan in het totale Biebpanel. Zie pag. 30 van het rapport voor een toelichting op de bibliotheekconcepten.

De uitkomsten sluiten prima aan bij de koers die BiblioPlus voor 2017-2020 heeft uitgestippeld. In deze koers zetten we in op een bibliotheek als vitale maatschappelijke schakel, waar aandacht is voor de ondersteuning bij basisvaardigheden en waarin volop ruimte is voor kennisdeling en ontmoeting. De bibliotheek blijft echter ook nog steeds dé plek met een rijke collectie boeken en e-books voor haar leden.

Check voor deze koers dit korte filmpje (2min).
  

2. Leden willen meedoen in de Bibliotheek!
Relatief veel leden van BiblioPlus, ruim zes op de tien, geven aan dat zij (misschien) wel op één of andere manier actief willen zijn in de Bibliotheek; middelbaar en hoger opgeleiden het meest. Men denkt daarbij dan vooral aan workshops en lezingen op hun expertisegebied (hobby-of werkgerelateerd). Verder ziet men zichzelf mogelijk actief in leesclubs of door middel van taalles geven en voorlezen.

Deze uitkomst en actiebereidheid onderstreept de ambitie van BiblioPlus om steeds meer een huis ván de gemeenschap te worden. Een openbare, uitnodigende plek waar mensen samenkomen en hun verhalen en kennis delen met anderen. Er zijn nu al diverse manieren waarop je jezelf kunt inzetten:

Bouw mee aan jouw Bibliotheek als bibliotheekvrijwilliger of activiteitenvrijwilliger
Deel je kennis en ervaringen als KennisMaker
Samen lezen in een leesclub

Binnenkort gaan we actief op zoek naar vrijwilligers die anderen willen helpen met taallessen als Taalhuisvrijwilliger.
 

3. De Bibliotheek in de toekomst: hoe ziet de collectie er uit?
Voor de panelleden van BiblioPlus hebben boeken ook over 10 jaar nog steeds een centrale rol in de Bibliotheek. Men heeft het dan vooral over fysieke boeken maar ook over een ruim en actueel aanbod van e-books. Digitale diensten zijn voor een deel van de leden (72%) essentieel om in de toekomst gebruik te blijven maken van de Bibliotheek. Aanvullend zeggen leden in de toekomst vooral belangstelling te hebben voor leestips, lezen van kranten & tijdschriften en raadplegen van digitale informatiebronnen.

Ook is er veel interesse (75%) in cursussen, activiteiten en het ontmoeten van mensen. Hierin zien we de belangstelling voor de maatschappelijke functie van de Bibliotheek (hulp en advies op allerlei gebieden) en bij ongeveer de helft van de leden ook voor nieuwere diensten zoals een ‘speeltuin’ met nieuwe gadgets en gebruik van oefenruimtes.

BiblioPlus ziet in deze uitkomst van het BiebPanel de bevestiging van haar koers, waarbij we verbreden naar een maatschappelijke, programmerende bibliotheek zonder de bestaande kern uit het oog te verliezen. De collectie blijft altijd het hart van een bibliotheek. We zoeken meer en meer naar de verbinding tussen de collectie en het aanbod een activiteiten, lezingen en workshops. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Cursussen rondom digitale vaardigheden (Klik&Tik, Workshops Internet Bankieren).
  • Inloopspreekuren van de DOSC (Cuijk) SWOGB (Boxmeer) en SWOGM (Mill).
  • In 2017 werkt BiblioPlus aan de introductie van een Fablab rondom 21eeuwse vaardigheden.