Nieuwe koers BiblioPlus omarmd door gemeenten

Gepubliceerd op: 17 juli 2017 09:25

Maandag 17 juli hebben zeven wethouders van de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis een nieuwe samenwerkings-overeenkomst ondertekend met bibliotheekorganisatie BiblioPlus. Na een periode van bezuinigingen gaan de partners de komende jaren, binnen de huidige financiële kaders, bouwen aan de verbreding van de Bibliotheek tot maatschappelijk informatieknooppunt. BiblioPlus is hiervoor de afgelopen periode gereorganiseerd. De eerste nieuwe activiteiten, zoals het Taalcafé, zijn inmiddels al gestart.

BiblioPlus is positief over het vertrouwen dat spreekt uit deze nieuwe overeenkomst. “Na een aantal onrustige jaren krijgt de Bibliotheek de mogelijkheid om haar rol als laagdrempelige, openbare informatie- en ontmoetingsplek stevig vorm te gaan geven”, aldus Directeur-bestuurder Cyril Crutz van BiblioPlus. “De Bibliotheek gaat een verbindende rol spelen in het ondersteunen van mensen in onder andere hun taal-, digitale- en gezondheidsvaardigheden. Dat doen we samen met diverse partners en met hulp van velen die hun tijd en expertise willen inzetten om anderen te helpen”. Wethouder Joon, voorzitter van het opdrachtsgeveroverleg BiblioPlus juicht de nieuwe koers van BiblioPlus van harte toe. “Jarenlang was de bibliotheek vooral beperkt tot een soort van ‘boekenuitleenfabriek’. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet naar verbreding en komen er diverse nieuwe initiatieven tot stand. ‘De bibliotheek bruist!’ en dat is precies wat we voor ogen hadden. Complimenten aan de organisatie van BiblioPlus en alle vrijwilligers die zich hiervoor inzetten!” 

Participatiebieb

Dat de Bibliotheek hiermee in een maatschappelijke behoefte voorziet bleek onlangs weer uit het rapport ‘Weten is nog geen doen’ van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Zij constateerden in april van dit jaar dat er een behoorlijk verschil zit tussen wat van burgers wordt verwacht en wat zij daadwerkelijk aankunnen. De groep voor wie de eisen soms te hoog gegrepen zijn, is niet beperkt tot een kleine groep ‘kwetsbaren’ zoals mensen met een laag IQ. Ook mensen met een goede opleiding en een goede maatschappelijke positie kunnen in situaties verzeild raken waarin hun redzaamheid ontoereikend is, zeker op momenten dat het leven tegenzit. De Bibliotheek kan als neutrale, openbare plek hierbij een belangrijke hulpbron vormen. 

Lange termijn

Met de samenwerkingsovereenkomst is de fianciering van een aantal basisvoorzieningen, zoals een bibliotheekvariant en de Bibliotheek op School (BoS) geborgd. Daarnaast hebben de individuele gemeenten de flexibiliteit om jaarlijks maatwerkafspraken met BiblioPlus te maken over aanvullende projecten. Zo wordt in de gemeenten Bergen, Gennep en Boxmeer nog dit jaar gestart met de opbouw van een Taalhuis-netwerk rond de aanpak van laaggeletterdheid.
 

Meer informatie over de nieuwe koers