Taalakkoord getekend tijdens het Taalevenement

Gepubliceerd op: 13 november 2019 10:12

13 tot 16% van de inwoners in het Land van Cuijk en Maasduinen heeft moeite met lezen en schrijven. Dit is een struikelblok om mee te kunnen blijven doen in onze huidige samenleving. Een belangrijke stap in de strijd tegen laaggeletterdheid was de opening van de Taalhuizen in de Bibliotheken in het Land van Cuijk in november 2018. Een jaar later presenteren we graag de eerste resultaten. Dit is meteen het uitgelezen moment om het bereik van de netwerkaanpak verder te vergroten. Daarom werd op woensdag 13 november het Taalevenement georganiseerd. 22 partners zetten hun handtekening onder het Taalakkoord. Tevens werd de Lettersoep campagne afgetrapt.

Lettersoep campagne

Familie speelt een belangrijke rol

Er heerst vaak schaamte bij mensen die minder goed kunnen lezen en schrijven. We weten dat familieleden en vrienden in het doorbreken van het taboe rondom laaggeletterdheid een cruciale rol spelen. De campagne is gericht op het stimuleren van familieleden en vrienden om het gesprek aan te knopen met naasten voor wie lezen en schrijven een uitdaging vormt.

Het gesprek willen we aangaan door een kop ‘Lettersoep’ aan te bieden in lokale supermarkten. De volgende stap is om deze mensen te verbinden met het Taalhuis in de Bibliotheek. De Lettersoep-campagne gaat de komende jaren een herkenbaar onderdeel vormen van de netwerkaanpak. 

Meer over het Taalhuis

Bekijk de rapportage van Maasduinencentraal